Vergoeding en kosten

Er zijn drie manieren om je behandeling te bekostigen: via jouw zorgverzekeraar, via je werkgever of je kunt de behandeling zelf betalen.


Kosten vergoeding via zorgverzekeraar

De behandelingen in de basis-GGZ en de specialistische GGZ worden vergoed door jouw zorgverzekering vanuit het basispakket. Wel geldt hiervoor het wettelijk eigen risico dat je zelf moet betalen. Voor 2020 is dit eigen risico: 385 euro. Er kunnen in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden gedeclareerd. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor de basis GGZ kun je de tarieven hieronder vinden.
Product BGGZPatientgebonden tijd (indicatie)NZa Tarief 2019NZa Tarief 2020Gem. aantal gesprekken
Basis Kort (BK)294 minuten€ 507,62€ 504,712 t/m 4
Basis Middel (BM)496 minuten€ 864,92€ 856,345 t/m 7
Basis Intensief (BI)750 minuten€ 1.356,25€ 1.373,348 t/m 9
Onvolledig behandeltraject gesprekken120 minuten€ 207,19€ 219,531 gesprek
Voor een behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) zijn de tarieven verschillend afhankelijk van jouw diagnose, de duur en intensiteit van de behandeling en het contract dat TerHeyne met de diverse zorgverzekeraars heeft afgesproken.

Voor 2020 hebben wij met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:
  • Menzis
  • Anderzorg
  • CZ
  • Zilveren Kruis

Indien je een afspraak niet binnen 24 uur van te voren hebt afgemeld, ontvang je van ons een ‘no show’ factuur van 80 euro voor een consult van 45 minuten.
Alleen behandelingen die voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ worden door jouw zorgverzekeraar vergoed. Welke therapieën dat zijn, lees je in de lijst van interventies binnen de GGZ die door Zorgverzekeraars Nederland (wwwjn.nl) Is opgesteld.


Kosten vergoeding via werkgever

Indien jouw klachten werk-gerelateerd zijn en jouw werkgever bereid is de kosten van de behandeling te vergoeden, maken wij een offerte op.

Kosten zelf betalen

Wanneer je de kosten van de behandeling zelf wilt betalen ofwel wanneer het gaat om onverzekerde zorg, brengen wij voor een consult van 45 minuten het volgende tarief in rekening: € 95,00.