Disclaimer

Psychologiepraktijk TerHeyne doet haar uiterste best om bezoekers van de site zo goed mogelijk te informeren. Ondanks de inachtgenomen zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, kan op geen enkele wijze worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De toepassing van deze informatie en de gevolgen van de aan de hand daarvan vastgelegde afspraken, hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie die wordt aangeboden is bedoeld voor algemeen gebruik en kan niet worden gehanteerd als een vervanging voor persoonlijk advies.

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze site. TerHeyne is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd en aanvaardt dis ook geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.