TerHeyne - Eerstelijns Psychologiepraktijk

 

  

Werkwijze


Je kunt je op drie manieren aanmelden:

- via het contactformulier op deze site
- per telefoon (06-41897888)
- of per e-mail: info@terheyne.nl


Na je aanmelding krijg je gelijk een afspraak voor een eerste gesprek. Tijdens dit eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt zo mogelijk al een globaal behandelplan met je doorgenomen.

De gemiddelde behandelduur is 5 tot 8 sessies maar dit hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop je zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat.
Indien mag worden verwacht dat de behandeling langer zal duren, dan wordt dat vooraf met jou besproken. De tijdstippen van de verdere afspraken worden in overleg gepland.

Aan het einde van de behandeling vindt een evaluatie plaats en wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. Met uw toestemming geven wij een terugkoppeling aan de verwijzer over het verloop van de behandeling middels een brief.

Na de behandeling vragen wij u de zogenaamde client tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Zo krijgen wij zicht op hoe tevreden onze clienten zijn en welke verbeteringen wij kunnen aanbrengen.

Verder vragen wij u aan het begin en aan het einde van de behandeling een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw klachten. Zo kunnen wij zien wat het effect is van de behandeling.

Behandelmethoden


CGT


De Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een hele krachtige en effectieve benadering om stress in je leven te verminderen. Deze benadering gaat er van uit dat de wijze waarop iemand denkt, van sterke invloed is op zijn of haar gevoelens en gedrag. CGT is een kortdurende, gestructureerde vorm van therapie. Via de zogenaamde ‘4-vragen methode’ leer je stressvolle gedachten te onderzoeken en zo nodig te veranderen. Dit leidt tot een positieve verandering in jouw huidige en toekomstig functioneren.


ACT

Sommige situaties of problemen zijn niet (snel) oplosbaar, daar moeten we ‘mee leren leven’. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een benadering die hierbij heel goed kan helpen. Uitgangspunt van de ACT benadering is dat emotionele pijn (zoals bijvoorbeeld angst, somberheid, boosheid en verdriet) vaak bij het leven hoort. Wanneer je deze emoties niet wilt ervaren en ze vermijdt door te vluchten in werk, drank, roken, eten, etc. krijg je wat je niet wilt, namelijk méér emotionele pijn en problemen. ACT helpt om het gevecht tegen situaties en gevoelens die niet te veranderen zijn, los te laten, zodat er ruimte komt voor verandering en een nieuw perspectief.

Mindfulness maakt onderdeel uit van de ACT benadering. Mindfulness betekent letterlijk ‘opmerkzaamheid’. Dankzij mindfulness leer je om je te concentreren op wat er nu gebeurt. Onderwerpen die aan bod komen zijn het leren uitzetten van de automatische piloot, gevoelens leren toelaten, jezelf en anderen accepteren zoals je bent, niet veroordelen, voor jezelf zorgen en inzicht krijgen in je eigen denken.


EMDR

In de behandeling van onverwerkte ingrijpende of traumatische gebeurtenissen wordt gebruik gemaakt van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Wanneer herinneringen aan gebeurtenissen zich blijven opdringen (beelden, nachtmerries) en er regelmatig schrikreacties of vermijdingsreacties voorkomen, kan EMDR helpen in de verwerking van de gebeurtenis. Vaak verliest de herinnering haar negatieve lading en kracht. De betekenisgeving kan veranderen. De herinnering krijgt een plek in de belevingswereld van de persoon en de negatieve invloed op het functioneren in het ‘hier-en-nu’ vermindert of verdwijnt.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het Kwaliteitsstatuutstaat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Hier kunt u het Kwaliteitsstatuut van Psychologiepraktijk TerHeyne lezen en/of downloaden.


 
Voor mensen met aanhoudende pijn- en vermoeidheidsklachten hebben wij de online behandeling omgaanmetpijn.nu ontwikkeld.
In overleg met uw behandelaar, kunnen onderdelen uit deze website ter ondersteuning worden ingezet.
meer weten? »

Wist u dat CGt de behandelvorm is waarvan het effect het meest is onderzocht?
meer lezen? »


 
 
Lidmaatschappen | Intranet | Disclaimer | Links | ©2016 TerHeyne