TerHeyne - Eerstelijns Psychologiepraktijk

 

  

Privacy


De cliëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld; de psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Informatie over een behandeling, ingevulde vragenlijsten, uitgevoerde opdrachten, reacties van de behandelaar, maken deel uit van het psychologisch dossier.


Administratieve informatie over een behandeling wordt door TerHeyne opgeslagen en staat ter beschikking aan de partijen die daar – om redenen van betaling en controle – recht op hebben.

Belangrijke informatie over uw cliënt rechten vindt u tevens in onze huisregels. Mocht u ondanks onze inspanningen een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben die niet in overleg met de praktijk kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van TerHeyne (e-mail: klacht@terheyne.nl)

U kunt hier een pdf downloaden van onze klachtenregeling

 
Voor mensen met aanhoudende pijn- en vermoeidheidsklachten hebben wij de online behandeling omgaanmetpijn.nu ontwikkeld.
In overleg met uw behandelaar, kunnen onderdelen uit deze website ter ondersteuning worden ingezet.
meer weten? »

Wist u dat CGt de behandelvorm is waarvan het effect het meest is onderzocht?
meer lezen? »


 
 
Lidmaatschappen | Intranet | Disclaimer | Links | ©2016 TerHeyne